IGCS


Programma


Bert Joris Quartet

Kristen Cornwell Trio

Stefan Bracaval Qu4rtet

Wegwijzer

Wegwijzer

Via E314, afrit Aarschot: Kortrijk-Dutsel (kerk) > Gobbelsrode > Houwaartsebaan > Lijsterdreef > Jachthuislaan > Kortrijkstraat (Parking).

Via E314, afrit Holsbeek / Rotselaar: Rotselaarsebaan > Holsbeek (kerk) > Asseltveld > Chartreuzenberg > Leming > Kortrijkstraat (Parking).

Via N2 Diestsesteenweg (Diest-Leuven): Gemeentestraat > Linden (kerk) > Korenbloemstraat > Nachtegalen > Kasteeldreef > Kortrijkstraat (Parking).

DE SITE IS HET BESTE TE BEREIKEN PER FIETS - TER PLAATSE FIETSPARKING

Als mindervalide kan je ook met de wagen afgezet worden aan de festival site.

(Graag vooraf verwittigen via het nummer 0496 55 16 16)

Organisatie


Samenwerking tussen IGCS, ANB en Check4.

IGCS

De Intergemeentelijke Culturele Samenwerking tussen Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem wordt beheerd door de schepenen van cultuur en of gemeenteraadsleden en de cultuurbeleidscoördinatoren. Op de foto: Monique Swinnen (gedeputeerde Vlaams-Brabant), Ilse Michiels (Rotselaar), Dirk Jacobs (Rotselaar), Steven Omblets (Aarschot), Kris Peetermans (Scherpenheuvel-Zichem,voorzitter), Bart Willems (Begijnendijk), Kris De Gusseme (Holsbeek),Guido Peers (Holsbeek,projectleider IGCS).

Privacy


Tijdens evenementen georganiseerd door JazzWood kunnen foto’s genomen worden. Hier gelden volgende principes:

Niet-gerichte beelden – die een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeven – kunnen stilzwijgende of met een mondelinge toestemming op sociale media (noemen) worden geplaatst. Dergelijke foto’s worden enkel voor rapportagedoeleinden gebruikt, niet voor marketingdoeleinden. Indien de betrokkene dit niet wenst, heeft de betrokkene het recht een foto waarop hij/zij is afgebeeld te laten verwijderen, door ons van dit feit op de hoogte te brengen via guido.peers@gmail.com

Gerichte beelden – een afbeelding waarvoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd. Voor het maken en publiceren van gerichte beelden zal een uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. De betrokkene heeft het recht om afzonderlijk toestemming te geven voor het gebruik van zijn foto’s voor elk van de aangegeven doeleinden.